Aile Hukuku Vize Sınav Soruları

0

27.04.2011

Aile Hukuku Vize Sınavı

Çift Numaralı Öğrenciler

Sınav süresi: 45 dakika

Başarılar dileriz.

Karar 1

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2002/6073 K. 2002/6775 T. 20.5.2002

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Mutlak butlan davaları Cumhuriyet Savcısı tarafından açılabileceği gibi, ilgisi olan herkes tarafından da açılabilir. ( TMK.md.146 ) Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet Savcısı tarafından re’sen dava edilemez; fakat her ilgili mutlak butlanın karar altına alınmasını isteyebilir. ( TMK. Md.147/1 ) Türk Medeni Kanununun 159. maddesi ise, önceki Türk Kanunu Medenisinin 127. maddesinin karşılığı olup nisbi butlanla ilgilidir. Bu yönü ile Türk Medeni Kanununun 159. maddesi ile 147. maddesi çelişmemektedir. Mirasçılar sona ermiş evliliğin mutlak butlanla iptalini talep edebileceklerdir. O halde mahkemece yapılacak iş taraf delillerini sorup toplamak, sonucuna göre bir karar vermekten ibarettir. Bu yön gözetilmeden yazılı gerekçelerle davanın reddi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz oluna hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 20.5.2002 pzt.

SORU : Yukarıdaki Yargıtay kararında yapılan tespitleri doğru buluyor musunuz? Türk Medeni Kanunun 147/1 ve 159. maddelerini ve bunlar arasındaki ilişkiyi göz önünde tutarak açıklayınız.

KARAR 2

T.C. YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ, E. 2003/1622, K.2003/2977, T.06.03.2003

KARAR: Davacı, kocanın 1988 yılından beri var olan ve zamanla kronikleşen akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınmasının yanında, Türk Medeni Kanununun 432. maddesi gereğince mevcut akıl hastalığından kaynaklanan dava dilekçesinde açıklanan davranış bozukluklarının, kişinin kendisini ve aile bireylerini tehlikeye maruz bıraktığı da ileri sürerek kişisel korunmasının sağlanması ve tedavisi için koruma altına alınmasını da istemiş, bu ikinci taleple ilgili olarak delil listesinde tanık da bildirilmiştir. Davacının gösterdiği tanıklar dinlenmediği gibi dinlenmeme gerekçesi de gösterilmemiştir. Mahkemece yapılacak iş; davacının gösterdiği tanıkları dinlemek, gerekirse Türk Medeni Kanununun 432. maddesi doğrultusunda, ilgiliyi hastaneye sevki ile yeniden rapor almak ve hasıl olacak sonuç uyarınca karar vermekten ibarettir. Bu yön gözetilmeden eksik tahkikatle karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SORU: Kararda kişinin hem vesayet altına alınmasının hem de koruma maksadıyla özgürlüğünün kısıtlanmasının mümkün olduğu sonucunun doğru olup olmadığını kişinin korunması maksadıyla özgürlüğünün kısıtlanmasının şartlarını da belirterek değerlendiriniz.

PAYLAŞ

Yazar Hakkında

Hakim/Savcı Adayı, İstanbul Hukuk 2014

Yorum Yap